rada nadzorcza - ZGK Sp. z o.o. w Pysnicy

Idź do spisu treści

Menu główne

rada nadzorcza

O FIRMIE

Zarząd Spółki
1. Forma organizacyjno-prawna podmiotu:    Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Organy Spółki :
1)     Zarząd
2)     Rada Nadzorcza
3)     Zgromadzenie Wspólników
Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Zarząd.
Skład Zarządu – Zarząd jednoosobowy:
Prezes Zarządu - mgr Jan Ślusarczyk

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu  samodzielnie.

3.  Organ nadzoru - Rada Nadzorcza:

Beata Ujda Dyńka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krystyna Tutak - Członek
Monika Kosierb - Członek

4.  Zgromadzenie Wspólników
     1.    Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władza Spółki.
     2.    Jedyny wspólnik – Gmina Pysznica w imieniu której wszystkie uprawnienia wykonuje Wójt gminy Pysznica.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego