kontakt - ZGK Sp. z o.o. w Pysnicy

Idź do spisu treści

Menu główne

kontakt

O FIRMIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Wolności 295 ,  37-403 Pysznica

Biuro Obsługi Klienta czynne w dni robocze
7:00 - 15:00
Centrala tel./fax:              (0-15) 841-00-08
Telefon kom.:                  504-067-305
E-mail biuro:                   biuro.gzk@pysznica.pl
E-mail księgowość:          ksiegowosc.gzk@pysznica.pl

Składowisko i Zakład Segregacji Odpadów

Telefon:                         (0-15) 642-77-94
Telefon kom.:                 512-473-910
E-mail:                           zso@pysznica.pl

NIP, REGON, KRS:

NIP: 865-20-28-626       REGON: 180583513       Nr KRS:0000359518
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 10 900 000,00 PLN
Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg O/Nisko
Nr konta: 31 9434 1025 2006 1604 8887 0001
Telefony alarmowe:
(0-15) 841-00-08 - dni robocze od 7:00-15:00
696-065-027 - całodobowy 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego