gospodarka odpadami - ZGK Sp. z o.o. w Pysnicy

Idź do spisu treści

Menu główne

gospodarka odpadami

OFERTA

Zakład prowadzi działalność   w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwienia   
odpadów na terenie Gminy Pysznica , Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz Gminy i Miasta Nisko.
Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Pysznica odbywa się zgodnie z harmonogramem wywozu dla poszczególnych miejscowości.

Harmonogramy do pobrania znajdują się w zakładce ZASOBY.
Wszyscy mieszkańcy w dniu wywozu odpadów mają obowiązek wystawienia pojemników i worków z odpadami przed swoją posesję do godz. 7:30.


Osoby fizyczne zamieszkujące gminę Pysznica  składają deklarację w Urzędzie Gminy.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą ( Firmy ) podpisują umowę na odbieranie odpadów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy. Cennik w zakładce ZASOBY.
Odbiór odpadów nie objętych przetargiem ( np. budowlane ) możliwy jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr  512  473  910.
Odpady wielkogabarytowe ( zużyte opony, sprzęt AGD ) zbierane są dwa razy w roku  tak jak w harmonogramie.
Nowością jest uruchomienie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZO) - jest on zlokalizowany przy Zakładzie Segregacji Odpadów w Pysznicy i czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 18:00 z wyjątkiem świąt. Do PSZO każdy z mieszkańców gminy Pysznica może dostarczyć własnym transportem
odpady zebrane selektywnie (plastik, szkło, papier, odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci, odpady zielone np. skoszona trawa z ogródka) nieodpłatnie w godzinach pracy PSZO.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego