cennik usług - ZGK Sp. z o.o. w Pysnicy

Idź do spisu treści

Menu główne

cennik usług

ZASOBY

Cennik Usług Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
obowiązujący od 1 lipca 2018r.

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto

Cena brutto

1.

Wywóz odpadów pojemnik 120 l (firmy)

30,00 zł/szt

32,40 zł/szt

2.

Wywóz nieczystości stałych nie objętych przetargiem 1 m 3  Pysznica

80,00 zł/m 3

86,40 zł/m 3

3.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych w tym:
- zmieszane odpady betonu, gruzu 17 01 07
- odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 17 01 01

260 zł/t
260 zł/t

319,80 zł/t
319,80 zł/t

4.

Dzierżawa pojemnika 120 l

7,00 zł/szt

8,61 zł/szt

5.

Dzierżawa pojemnika 1100 l

25,00 zł/ m-c

30,75 zł/m-c

6.

Dzierżawa Kp 7

60,00 zł/szt/m-c

73,80 zł/szt/m-c

7.

Wywóz kontenera Kp7

500,00zł/szt

540 zł/szt

8.

Wywóz nieczystości płynnych 6m 3   
dla mieszkańców gminy Pysznica.

72,00 zł/beczka

77,76 zł/beczka

9.

Wywóz nieczystości płynnych  z poza terenu gminy Pysznica.   
Osadniki z przydomowych oczyszczalni

111,11 zł/beczka

120,00 zł/beczka

10.

Wymiana wodomierza

150,00 zł/szt

184,50 zł/szt

11.

Wymiana wodomierza – wodomierz klienta

100,00 zł/szt

123,00 zł/szt

12.

Odbiór przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.

100 zł/szt

123,00 zł/szt

13.

Odbiór wodomierza ogrodowego.

100 zł/szt

108,00 zł/szt

14.

Plombowanie

50,00 zł/szt

54,00 zł/szt

15.

Usługa koparko – ładowarką

130,00 zł/h

159,90 zł/h

16.

Koszenie terenów

4,16 zł/min
250,00 zł/godzina

4,49 zł/min
270,00 zł/godzina

17.

Dojazd do klienta

1,50 zł/km

1,84 zł/km

18.

Roboty budowlane, przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, montaż wodomierza ogrodowego.

Wycena indywidualna.

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków obowiązująca od 11 czerwca 2018r. do 10 czerwca 2019r. zgodnie z wydaną decyzją przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZ.RET.070.4.79.2018.MK

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaje cen i stawek opłat

Cena netto

Cena Brutto

Jednostka miary

1.

A

cena za dostarczoną wodę

2,80

3,02

zł/m3

2.

A

stawka opłaty abonamentowej

3,50

3,78

zł/odbiorcę/miesiąc

3.

C

cena za dostarczoną wodę

3,50

3,78

zł/m3

4.

C

stawka opłaty abonamentowej

3,50

3,78

zł/odbiorcę/miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaje cen i stawek opłat

Cena netto

Cena Brutto

Jednostka miary

1.

A

cena za odprowadzone ścieki

4,60

4,97

zł/m3

2.

B

cena za odprowadzone ścieki

4,50

4,86

zł/m3

3.

C

cena za odprowadzone ścieki

6,00

6,48

zł/m3

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego