ADOPCJA ZWIERZĄT - ZGK Sp. z o.o. w Pysnicy

Idź do spisu treści

Menu główne

ADOPCJA ZWIERZĄT

Zadania własne gmin w zakresie opieki nad zwierzętami wynikają z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust 2, art. 4). Realizację tych zadań w ramach programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie Gminy Pysznica, Gmina powierzyła swojej spółce - Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy.
ZGK Sp. z o.o. sprawuje tymczasową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami do czasu znalezienia właściciela lub osoby adoptującej zwierzę.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego